CaseMaker

BCC10

  • vazba, srážení hřbetů a vkldá nání dokumentů do desek v jednom automatizovaném procesu
  • s kapacitou 400 předpřipravených knižních vazeb za hodinu
  • značná úspora nákladů v porovnání s jinými systémy
  • snadno váže knihy díky pryskyřičné technologii
  • uživatelsky přátelské: zařízení může být obsluhováno i minimálně vyškolenou obsluhou
  • nastavitelný na různé druhy a šířky knih