Starten på noe fantastisk…

Unibind i samarbeid med Eneco og datterselskapet Air Energy, bygger to vindmøller på eiendommen til hovekontoret til Unibind i Puurs. De to Enercon vindmøllene på 2.3 MW hver vil produsere 10.2 GWh eller tilsvarende forbruk av strøm til 3000 husholdninger. Den lokal skapte elektrisiteten vil bli brukt av Unibind. Det vil dekke 75% av det totale behovet til hovedkontoret. Prosjektet vil stå klart i Juli 2011.


Om Eneco/ Air Energy
Eneco er et selskap som deltar aktivt i miljøvennlig energiforsyning i det Belgiske Energimarkedet. Kontoret ligger i Mechelen (www.eneco.be) Filialen i Belgia er en del av det Tyske Energiselskapet Eneco som har over 2 millioner kunder i Nederland. Selskapet går over til å bli et bærekraftig energiselskap, og vil investere i fornybar energi de kommende årene.

I 2008 ervervet Eneco selskapet Air Energy (www.airenergy.be) for å satse på økt produksjon av vindkraft. Air Energy har ansvar for hele prosessen, fra prosjektets utvikling til ferdig konstruksjon og drift. Siden firmaet ble grunnlagt, har gruppen bygget et solid rykte og er blitt en Industriell leder i Belgia.

Gruppen har installert en kapasitet på 70MW i vindenergi i Belgia og mer enn 250MW i Europa (dvs. mer enn 200 vind turbiner). Det er mange prosjekt under utbygging for fremtiden.

 

windmill

Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker