Calendar guide

DuoBinder

  • kombinacija mape i prstenastog mehanizma
  • za nošenje i prezentaciju Vaših dokumenat u profesionalnom maniru
  • dostupna u više veličina, boja i dimenzija prstenastog mehanizma
  • velike mogućnosti dorade
  • dostupna za količine preko 500 komada

Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker