MeetingBook

  • Personalizacija praktičnih beležnica za Vaše kolege, klijente i prijatelje. Na taj način ističete koliko Vam je važan odnos sa njima!
  • Jedinstvena motivacija za Vaše kolege i klijente.


> PREGLED
Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker