MeetingBook

  • Personaliziran i priručan blok za bilješke za sve vaše partnere, kolege, korisnike i prijatelje. To je način na koji naglašavaze važnost vaših odnosa.
  • Jedinstveno sredstvo motivacije za vaše kolege i korisnike.


> PREGLED
Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker