CaseMaker

CaseMaker 750A

  • For produksjon av individuelle personaliserte bøker
  • unike hardcover på en rask, enkel og kostnadsmessig måte
  • maskinene kan håndteres lett, lite opplæring kreves
  • egnet for produksjon av cover til forskjellige maskiner til bokproduksjon
  • kontinuerlig på standby: minimale oppsett og byttetider
  • ryggbredder opp til 21mm
  • har kapasitet til å produsere i 'høy sesong' eller ved større opplag
  • til bruk sammen med CasePlano

CaseMakerDemo video Casemaker 750A - teaser