CaseMaker

BCC10

  • automatizovano koričenje, savijanje i ubacivanje u jednom prolazu
  • perfektno povezane i ukoričene knjige
  • kapacitet koričenja do 400 pripremljenih dokumenata na sat
  • značajno smanjuje troškove u poređenju sa tradicionalnom metodom rada
  • čvrsto ukoričena dokumenta zahvaljujući patentiranom Unibind SteelBinding sistemu sa smolom
  • lak za upotrebu; minimalna obuka za korišćenje
  • prilagodljiv za različite debljine dokumenata i formate