CaseMaker

WireBinder


  • perfekt for profesjonelt miljø
  • ved utkobling av enkelte kniver kan man stanse alle papir formater
  • ideell for tykt, ikke fleksibelt eller laminert papir

Punch SteelBindingdemo video Punch steelBinding