CaseMaker

Pneumatic Crimping Tool

  • stišće prema broju listova
  • poboljšava ukupni estetski dojam uvezane knjige
  • orijentiran prema korisniku
  • jednostavan za uporabu
  • potpuno automatiziran
  • uvijek spreman za uporabu
  • ne treba održavanje
  • minimalna širina hrpta: 1 mm

Resin SteelBinding BCC10
Punch SteelBindingBCC10
Staple SteelBindingBCC10
BCC10
Window cuts
BCC10
Hotfoil Print
BCC10
Silkscreen print
BCC10
Transfer print
BCC10
Offset