Unibind - Careers - Employment Opportunities

Unibind je uvek zainteresovan za talentovane , motivisane ljude koji su spremni da napreduju sa nama. Mi nudimo dinamičnu radnu atmosferu sa velikim mogućnostima za napredovanje u okviru kompanije. Nudimo slobodne pozicije u sledećim zemljama:

> Austria
> The Netherlands


Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker