Calendar guide

UniFile

  • sistem za odlaganje i čuvanje dokumenata
  • za odlaganje časopisa i ukoričenih dokumenata u viseće kabinete
  • bez potrebe za bušenjem dokumenata
  • napravljen od jakog i savitljivog materijala
  • sprečava oštećenje dokumenata

Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker