Calendar guide

Papiri za poslovnike

  • 90 gr papir za poslovnike
  • kariran, obostrano tiskan
  • za individualnu doradu na vašem laserskom štampaču
  • dodajte svoje ime, logo...
  • bušen kako bi se listovi mogli lagano i potpuno otkloniti
  • pakiran u kutijama od 2000 kom

Our Main products

Resin SteelBinding
Punch SteelBinding
Staple SteelBinding
Smart Binding
CaseMaker